Startsida

Brf Hasselbacken ligger i Knivsta kommun, mellan Uppsala och Arlanda.


Under rubriken ”Boendeinformation” finns detaljerad information om det mesta, från frågor om Andrahandsuthyrning till Övernattningsrum


1. Halva avgiften i maj 2021

Med bibehållen låg ränta fortsätter föreningen göra överskott.
Därför har styrelsen beslutat att både göra extra amorteringar av
föreningens lån, men även att dra av halva månadsavgiften för
maj för alla medlemmar.


2. Föreningsdag

lördagen den 8e maj 10:00.

Vi hjälps då åt och ser över vår närmiljö. Vi samlas vid kvarterslokalen och går igenom vad som behöver
göras. Kom med oömma kläder. Enklare förtäring bjuds på.


3. Årsstämma 2021

Med anledning av rådande pandemi och rekommenderade restriktioner
vad gäller folksamlingar har föreningens styrelse beslutat, med stöd av
Lag 2020:198 27§, att årsstämman detta år genomförs den 18 februari
2021 utan deltagande av föreningsmedlemmar i stämmolokalen.

Samtliga föreningsmedlemmar ges möjlighet att ta ställning till
föreningens årsredovisning, revisionsberättelse samt till styrelsens och
valberedningens förslag genom poströstning innan stämman hålls.


Resultat av poströstningen
Funderar du på att renovera? Läs vilka regler som gäller innan. Information ligger under Boendeinformation, Renovering.

Parkering:


Just nu finns det enstaka lediga P-platser.

Det finns även 2 lediga laddstolpar för el-bilar att hyra

Kontakta vicevärden för mer info.