Fastighets jour

Fastighets jourVår förening är ansluten till Securitas Fastighetsjour. Det betyder att ni kan kontakta den vid akuta problem t.ex. akut vattenläckage eller stamstopp de tider som vår fastighetsskötare Adam inte arbetar (vardagar 07–16).


Om jouren kontaktas med vad som bedöms som ett icke akut ärende kan medlemmen få stå för kostnaden för utryckningen.

Numret ni ringer är: 08- 657 77 22 (numret finns även på tavlan i entren till flerfamiljshusen)


Vid problem med lås så kontaktas Certego i Uppsala. Lägenhetsinnehavaren är ansvarig för låset in till lägenheten så kostnad för detta står medlemmen själv för.

Telefon kontorstid: 018-56 90 00 / Journummer: 020 - 24 00 00