Simpleko

Föreningen använder sig idag av en ekonomisk förvaltare som heter Simpleko.

Där kan man som medlem i föreningen logga in med hjälp av sitt bankid.


På Simpleko kan man bland annat komma åt sina hyresavier, skriva till styrelsen (man kan även skicka ett mail), och ställa frågor till Simpleko.


Du kommer till inloggningssidan Här