Kontakt

Vicevärdsexpeditionen

Expeditionen är öppen för besök på onsdagar kl 18.00-19.00.

Telefon: 018-34 35 16

e-post: vicevard@brf-hasselbacken.se

Postadress:Vicevärdsexpeditionen

Högåsvägen 1

741 41 KnivstaStyrelsen

styrelsen@brf-hasselbacken.se

Ordförande

Gudrun Nilsson


Vice ordförande

Aron Caselunghe


Kassör

K-G Ericsson


Sekreterare

Anders Mörtsell


Ledamot

Inga-Britt Marcusson


Vicevärd

Staffan Falk

vicevard@brf-hasselbacken.se

Suppleant

Tommy Morin


Suppleant

Carin Myrsell


Suppleant

Alice VaseniusValberedning

Valberedning

Nina Högberg


IT-frågor (Bredband/TV/Telefoni)


Kontakta i första hand leverantör. Vid felanmälan av tjänst, lägg gärna till it@brf-hasselbacken.se som kopia så föreningen får en uppfattning om hur väl tjänsterna fungerar.


För övriga frågor eller önskemål som inte leverantör kan hjälpa till med, kontakta it@brf-hasselbacken.se


© Brf Hasselbacken 2013 | styrelsen@brf-hasselbacken.se | Vicevärdsexpeditionen: Högåsvägen 1, 741 41 Knivsta