Kontakt

Vicevärdsexpeditionen

Expeditionen är öppen för besök på onsdagar kl 18.00-19.00.

e-post: vicevard@brf-hasselbacken.se

Postadress:Vicevärdsexpeditionen

Högåsvägen 1

741 41 KnivstaStyrelsen

styrelsen@brf-hasselbacken.se

Ordförande

Sten Arnekrans


Kassör & vice ordf.

K-G Ericsson


Sekreterare

Anna Ström


Ledamot

Anders Tönnvik


Ledamot

Peter Strömberg


Ledamot

Sven Tideman

Ledamot

Leif Lundmark

Teknisk förvaltare

Magnus Forsberg

vicevard@brf-hasselbacken.se

Suppleant

Aron Caselunghe


Suppleant

Jan KarlssonValberedning

Valberedning

Anders Mörtsell


Valberedning

Gudrun Nilsson


Valberedning

Janina Öhman


IT-frågor (Bredband/TV/Telefoni)


Vid problem med internet och TV kontakta bostadsrättsföreningens leverantör som är Tele2.