Kontakt

Vicevärdsexpeditionen


Expeditionen är öppen för besök på onsdagar kl 18.00-19.00.

e-post: vicevard@brf-hasselbacken.se

Postadress:Vicevärdsexpeditionen

Högåsvägen 1

741 41 Knivsta
Styrelsen


styrelsen@brf-hasselbacken.se

Ordförande

Sten Arnekrans


Kassör & vice ordf.

Andreas Bylund


Sekreterare

Albin Stenström


Ledamot

Anders Tönnvik


Ledamot

Peter Strömberg


Ledamot

Svetlana Olujic

Ledamot

Thomas Wiklund

Vicevärd

Magnus Forsberg

Suppleant

Aron Caselunghe


Suppleant

Jonas Norlinder


Valberedning

Valberedning

Anders Mörtsell


Valberedning

Lena Spong


Valberedning

Janina Öhman


IT-frågor (Bredband/TV/Telefoni)


Vid problem med internet och TV kontakta bostadsrättsföreningens leverantör som är Tele2.