El

El


Flerbostadshusen: Lägenheterna i flerbostadshusen är anslutna via föreningens elavtal. Förbrukningen kan avläsas per respektive lägenhet i elrummet i bottenplan. Förbrukningen faktureras i förväg på den första fakturan varje kvartal.


Radhusen: Boende i radhusen måste själva teckna elavtal separat med valfri leverantör.