El

EL


Flerbostadshusen:

Föreningen har Vattenfall som elnätsleverantör och Dala kraft som elhandelsbolag. Föreningen har 13 säkringar som de som bor i flerbostadshus delar på. Lägenheterna i flerbostadshusen är anslutna via föreningens elavtal och medlemmar boende i flerbostadshusen kan inte teckna egna elavtal.

Förbrukningen avläses per respektive lägenhet i elrummet. Förbrukningen faktureras kvartalsvis. Perioderna är följande:


Februari - April

Maj - Juli

Augusti - Oktober

November - Januari


Elen avläses efter avslutad period och debiteras i samband med efterkommande månadsavgift. Där anges även hushållets förbrukning.



Varje hushåll betalar för de kilo-watt-timmarna (kwh) som det egna hushållet förbrukat. kwh-priset beräknas som ett genomsnittspris av föreningens totala elkostnader dividerat med totalt förbrukad el.


Det är bra om alla hjälps åt och förbrukar mindre el mitt på dagen under de timmarna elen är som dyrast. Ju bättre alla hjälps åt att undvika förbruka elen när den är som dyrast desto lägre kommer kwh-priset bli.



Radhusen:

Boende i radhusen måste själva teckna elavtal separat med valfri leverantör. Elnätsleverantören är Vattenfall, men det är valfritt att välja vilket elhandsbolag man vill ha.