Renovering

Tillstånd inför renovering - Gäller både lägenhet och radhus


Bäste medlem, innan en renovering påbörjas kontrollera följande:


  1. Kommer utsidan att ändras, kontakta vicevärden
  2. Kommer Värme, Vatten, Avlopp eller Ventilation att påverkas, kontakta vicevärden. Det är inte tillåtet att utan tillstånd från föreningen: ändra element, koppla om vatten, ändra avlopp, eller byta ventilation.
  3. Ska Ni öppna eller sätta igen en dörröppning, ta bort eller flytta en vägg, kontakta vicevärden.
  4. Elektriska installationer från centralen i lgh och alla vidare ledningar in i lgh är innehavarens egendom och ansvar. Ändring av elektriska installationer i lgh kan ske utan tillstånd, men skall utföras av behörig elektriker.
  5. Arbete i badrum och kök kan ske först efter tillstånd, skall utföras enligt senaste våtrumsstandard och skall styrkas med ett kvalitetsdokument.
  6. Vid ommålning, tapetsering, byte av golv, byta lister, byta innerdörrar etc. önskar föreningen lycka till och påminner om att tystnad skall respekteras mellan kl 2200 och 0700