Ordningsregler

Ordningsregler


Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.


Det här bör du veta


Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som årsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna vilket innebär att det är styrelsen som övervakar att de här ordningsreglerna efterlevs.


Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus, utan du har också en del skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar och är därför skyldig att följa ordningsreglerna.


Ordningsreglerna är ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar.För vem gäller reglerna?


Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare – även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för hyresgäster som hyr i andra hand samt för föreningens egna hyresgäster.Här finns reglerna i sin helhet: