Källsortering

Källsortering


Idag vet vi att en viktig förutsättning för liv och överlevnad på jorden är att återskapa en miljö där vi återvinner det mesta av vårt avfall och därmed uppnår ett väl fungerande kretslopp. Det är därför vi satsar på miljöhus där vi källsorterar sopor för återanvändning. Alla radhus och lägenheter har tillgång till fastighetsnära källsortering.


Brf Hasselbacken har tre stycken miljöhus för källsortering, ett separat hus för återvinning av returpapper samt en mindre container för gropsopor (ej elektronikavfall, byggsopor, deponi mm).


Tänk på att det är ditt eget ansvar att sortera ditt avfall rätt och att lägga det i rätt avsedd behållare i miljöhusen. Det är inte tillåtet att ställa sopor/skräp/saker på golven i miljöhusen - sortera i rätt hus och behållare för allas trevnad.


Felaktig sortering leder tyvärr till ökade renhållningskostnader för

hela föreningen, vilket direkt påverkar din medlemsavgift.

Brännbara hushållssopor

Det finns sopor som inte går att återvinna. Dessa ska du lägga i det gröna kärlet för brännbart hushållsavfall. Att förbränna hushållssopor har större miljöbelastning än att återvinna dem. Målet är därför att så lite som möjligt ska läggas i denna behållare.


Exempel på brännbart:

Dammsugarpåsar

Rakhyvlar

Tops

Blöjor

Diskborstar

Komposterbart matavfall

Här ska du sortera matrester. Matavfallet blir biogas till bussar eller näringsrik mull vid jordförädling. Matavfallet läggs i en brun papppåse (tillhandahålls av Knivsta kommun vid kommunhuset, Ica Kvantum, återvinningscentralen mm.) innan det läggs i kompostkärlet.


Exempel på komposterbart avfall:

Frukt

Grönsaker

Bröd

Kaffesump

Blomjord

Oblekt hushållspapper

Metallförpackningar

Återvinning av metallförpackningar sparar massor av resurser.


Återvinn exempelvis:

Kattmatsburkar

Kapsyler och lock

Plåtburkar

Aluminiumfolie

Kaviartuber (behåll korken på)

Värmeljushållare

Hårda plastförpackningar

Plastförpackningar sorteras manuellt efter olika plastsorter.

Plasten blir dunkar, rör, stängsel och säckar.


Exempel på plastförpackningar:

Saftdunkar

Schampoflaskor

Kesoburkar

Plastpåsar

Frigolit/cellplast

Glasförpackningar

Det är viktigt att skilja på färgat och ofärgat glas eftersom de inte kan återvinnas om de blandas. Lägg inte med keramik, kapsyler, porslin eller glödlampor - sådant förstör glassmältan vid återvinningen.

Pappersförpackningar

Till pappersförpackningar räknas förpackningar som består av minst 50 procent papper. Dessa blir till nya kartonger.


Exempel på pappersförpackningar:

Papperskassar

Toarullar

Hundmatsäckar

Sockerpåsar

Omslagspapper

Skokartonger

Äggkartonger

Mjölkförpackningar

Returpapper

Tidningspapper och kartonger/wellpapp läggs i olika behållare i huset för returpapper.

Tänk på att separeta kartongerna från emballagematerial (plast/frigolit) samt att vika ihop kartongerna för att slippa transportera luft i onödan. Papperet sorteras maskinellt och blir nytt tidningspapper/kartonger.


Exempel på tidningspapper:

Tidningar

Tidskrifter

Kataloger

Batterier

Alla små batterier kan lämnas i batteriholkarna. Batterierna sorteras och tas sedan omhand på ett miljöriktigt sätt.

Elavfall

 

Vitvaror, TV, elavfall etc. måste varje medlem själv transportera till Knivsta kommuns återvinningscentral.

Grovsopor

Mindre gropsopor läggs i föreningens container.


Övriga större mängder gropsopor, säckar,  byggsopor, farligt avfall etc. måste varje medlem själv transportera till Knivsta kommuns återvinningscentral.