Försäkring

Försäkring


Föreningen har två försäkringar för fastigheterna. Den ena är en tilläggsförsäkring som omfattar egendom för vilken bostadsrättsinnehavaren har underhållsansvar.

Bostadsrättshavaren ansvarar bland annat för:

  • Rummets väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt.
  • Inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el (inkl proppskåp) till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stammledningar.
  • Glas och bågar i fönstrens ytter och i innanfönster.
  • Lägenhetens ytter och innerdörrar.
  • Svagströmsanläggningar.
  • Målning av vattenradiatorer, kall- och varmvattenledningar.Föreningen har för ovanstående punkter och för den boendes räkning tecknat ovannämnda tilläggsförsäkring. Självrisken är 20% av ett basbelopp. Försäkringsbolag: Länsförsäkringar i Uppsala.© Brf Hasselbacken 2013 | styrelsen@brf-hasselbacken.se | Vicevärdsexpeditionen: Högåsvägen 1, 741 41 Knivsta