Försäkring

Försäkring


Föreningen har två försäkringar för fastigheterna. Den ena är en tilläggsförsäkring som omfattar egendom för vilken bostadsrättsinnehavaren har underhållsansvar.

Bostadsrättshavaren ansvarar bland annat för:

Rummets väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt.

Inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el (inkl proppskåp) till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stammledningar.

Glas och bågar i fönstrens ytter och i innanfönster.

Lägenhetens ytter och innerdörrar.

Svagströmsanläggningar.

Målning av vattenradiatorer, kall- och varmvattenledningar.Föreningen har för ovanstående punkter och för den boendes räkning tecknat ovannämnda tilläggsförsäkring. Självrisken är 20% av ett basbelopp. Försäkringsbolag: Länsförsäkringar i Uppsala.