Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning


Att hyra ut sin lägenhet i andra hand får endast ske efter tillstånd från styrelsen och medges för 6 månader i taget. Ansökan med nödvändiga underlag (tex antagningsbesked vid studier på annan ort, anställningsintyg vid arbete på annan ort etc) skickas till styrelsen för Brf Hasselbacken via Simplekos portal: https://portal.simpleko.se/kundportal/login


Observera att andrahandshyresgästen får ej sätta upp namnskylt på dörren eller i porten utan skall använda sig av co-adress.


Föreningen tar ut en avgift om 10% av ett prisbasbelopp för andrahansuthyrning.