Trapphus

Trapphus


Trapphuset är din väg ut och Räddningstjänstens väg in, om det skulle börja brinna. Därför är det viktigt att trapphuset hållas rent från alla typer av brännbart material såsom tidningar, sopor, kartonger, dörrmattor med mera.

Dessutom är det inte tillåtet att förvara i trapphuset något som kan blockera utrymmingsvägarna, te.x barnvagnar, cyklar, rullatorer eller liknande.


Om det brinner i din lägenhet ska du ta dig ut och stänga lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.


Om det brinner hos någon annan och trapphuset är rökfyllt ska du stanna i din lägenhet och larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.