Bastu

Bastu

I samma hus som kvarterslokalen finns även en bastu som kan lånas utan kostnad av våra medlemmar. Nyckel lämnas ut mot deposition via vicevärdsexpeditionen. Bokning av bastun sker på separat lista till vänster innanför entrédörren.
kvarterslokal