Parkering

Parkering


Målsättningen är att vårt område skall vara så fritt från biltrafik som det är möjligt. Grundregeln är att det råder generellt förbud att köra motorfordon i området men vi har vissa undantag. Det är tillåtet att med låg fart köra in i området för i- och urlastning vid tunga transporter.


I området finns möjlighet att hyra parkeringsplatser, p-plats med uttag för motorvärmare och laddstolpe för el -bil samt garage i länga. Vi har periodvis kö till att få parkeringsplatser och garageplatser. Kontakta vicevärden för mer info.


Gästparkering


Finns vid båda infarterna till området. Parkeringsautomat finns dock endast vid den första gästparkeringen (räknat från att man svänger in på Högåsvägen från Gredelbyleden). Det går däremot att betala med Aimo parks app som kan laddas ned från App Store eller Google Play. Det finns flest platser på den första gästparkeringen. På den andra gästparkeringen (vid Högåsvägen 29) finns det fyra gästplatser.

Vid behov av gästparkering under längre tid, kontakta vicevärden för mer info.


Parkeringsövervakning


Övervakningen sköts av Aimo Park, tel. 0771 - 96 90 01 . Dit vänder man sig vid trasig p-automat, kontrollavgift, felparkerade bilar etc.


Lossning/lastning


Lossning/Lastning vid entréport är tillåtet, men parkering mer än 10 minuter utan aktivitet är förbjuden på grund av blockering för utrymning, utryckningsfordon, servicefordon etc. En öppen baklucka är inte detsamma som aktivitet.


Stora fordon


Uppställning av husvagnar och större lastbilar är ej tillåtet på våra parkeringar. Dessa tar ofta så mycket plats så det blir för trångt för bredvidliggande parkering.


Snöröjning


Innehavaren svarar själv för snöröjning av sin parkeringsplats. Detta gäller även framför garageport. Tänk på att dålig snöröjning framför garageport kan innebära att isen gör att den ej går att öppna.


Garage


Får endast användas för parkering av motorfordon, ej användas som enbart förråd.