Händelser


Com Hem play grund

Från och med mars 2020 ingår även Com Hem play grund för alla medlemmar. Dett gör att man kan se på TV via datorn eller mobilen. För att ta del av Com Hem play grund behöver man registrera sig på https://www.comhem.se/tv/play-abonnemangsfritt

publicerat 2020-03-05

Analoga kanaler slutar sändas 26e maj

De analoga kanalerna som ingår i föreningens grundutbud slutar sändas 26e maj 2020. De digitala kanalerna fortsätter sändas på som tidigare. För de allra flesta som idag en TV där man kan se de digitala kanalerna, så kommer man kunna fortsätta se på TV utan några åtgärder. Har man däremot en TV som endast klarar analoga kanaler behöver man köpa till en digitalbox om man inte redan har någon. Observera att inga nya abbonemang behöver tecknas för att ha åtkomst till det digitala grundutbudet. De digitala kanalerna som ingår redovisas under fliken Bredband/TV/Telefoni under boendeinformation. 

publicerat 2020-03-05

Regler för renovering

Ska du renovera din bostadsrätt? Nu finns det en checklista under fliken boendeinformation, renovering.

publicerat 2020-03-05

Årsstämman

Årstämman hölls enligt planerat den 13e februari 2020. Det var en trevlig stämning och konstruktiva diskussioner. Ny styrelse valdes och kan ses under fliken kontakt.

publicerat 2020-02-18

Årsstämma 13 februari 2020

Kallelse till årsstämma med dagordning och årsredovisning har gått ut till alla brevlådor. Årsstämman hålls torsdagen 13 februari i Kvarterslokalen.


publicerat 2020-01-22

Halva avgiften i april 2020

Under räkenskapsåret 2018/2019 har föreningen gjort ett överskott. Därför har styrelsen beslutat att göra en extra amortering på föreningens lån samt dra av halva avgiften för april månad för alla medlemmar. Detta kommer synas på kommande avi.


publicerat 2020-01-09

TV4 och C More är tillbaka

Nytt avtal på plats sedan den 21a december.


publicerat 2020-12-22

TV4 och C More borta tills vidare

Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare.

Com Hem jobbar med att nå en överenskommelse med Telia så snart som möjligt.

Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som vi i styrelsen i nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och Telia.

För dig som köpt individuella digital-tv-abonnemang kommer ni få mejl och sms angående ersättningskanaler eller annan kompensation.

Följ de senaste uppdateringarna om förhandlingen på www.comhem.se/aktuellt


publicerat 2020-12-10

Föreningsdag inplanerad 11e maj

Föreningsdagen är inplanerad 11e maj. Informationsutskick kommer när det närmar sig. Om det är någonting särskilt du vill att vi bör fixa med under dagen så maila till styrelsen@brf-hasselbacken.se


publicerat 2019-03-09

Årsstämma

Årstämman hölls den 21a februari. Se den nya styrelsen under Kontakt.


publicerat 2019-03-09

Halva avgiften i januari 2019

Under räkenskapsåret 2017/2018 har föreningen gjort ett överskott. Därför har styrelsen beslutat att göra en extra amortering på föreningens lån samt dra av halva januariavgiften för alla medlemmar, som kanske märkts på senaste avin.


publicerat 2018-12-12

Avgift vid andrahandsuthyrning

Enligt de nya stadgarna som röstades igenom under året har föreningen rätt att ta ut 10% av ett prisbasbelopp för de som hyr ut i andra hand. Avgiften gäller per år och motsvarar i dagsläget 4650kr. Avgiften kommer tas ut för alla nya avtal och förlängningar som skrivs from 20190101.


publicerat 2018-12-12

Extra hjälp med bredband/TV och telefoni

Är det någon som behöver hjälp med TV, bredband eller telefoni som orsakats av det nya avtalet med Com Hem så finns vår vicevärd Staffan tillgänglig att hjälpa till. Kontaktuppgifter finns under kontaktuppgifter och i trappuppgångarna.


publicerat 2018-12-12

Motioner årsstämma

Sista dagen för att lämna in motioner till årsstämman är söndagen 2a december 2018. Motioner lämnas in skriftligt till expeditionen eller via mail till styrelsen.publicerat 2018-11-11

TV och internet

Kollektiva avtalet med Comhem började gälla 1/11-2018. Den 8/11 var tekniker på plats och hjälpte de som behövde. Till och med 2019-01-26 kommer grundutbud på TV att kunna utnyttjas från både Telia och Comhem. Därefter kommer endast Comhems grundutbud tillhandahållas av föreningen. Läs mer under Bredband/TV/Telefonipublicerat 2018-11-11

Aktivera kollektivt bredband.

Varje medlem behöver själv aktivera bredbandstjänsten hos Comhem för att komma igång med det bredbandet som kommer ingå i avgiften. Information har gått ut i brevlådor. Läs mer här.publicerat 2018-08-23

Bredband ingår i månadsavgiften.

Gruppavtal för kollektivt bredband är tecknat med Comhem. Startas 1/11 2018. Information har gått ut i brevlåder. Läs mer här.publicerat 2018-07-08


Extra föreningsstämma 13/6 2018 kl 19:00

Stämman berör antagande av nya stadgar. Detta är andra beslutstillfället. Kallelse har gått ut i brevlådorna den 9e maj.


publicerat 2018-05-15

Sommarjobbare sökes

Till sommaren sökes två stycken sommarjobbare. Arbetet består av målning och inoljning av staket. Arbetet förläggs under två veckors tid med en arbetsdag på 6h plus lunch. Arbetsstart enligt överenskommelse. Sökande måste vara minst 15 år. Om detta låter intressant så kontakta Gudrun Nilsson på 073-630 21 09. Tjänsterna tillsätts löpande.


publicerat 2018-05-03

Föreningsdag lördagen 5e maj 2018

Vi samlas klockan 10:00 vid kvarterslokalen och hjälps åt att fina till våra gårdar. Vi avslutar med grillning klockan 13:00 då det bjuds på mat. Kom gärna med förslag på saker som önskas åtgärdas. Om man inte kan delta på förmiddagen så är man varmt välkommen till grillningen ändå. Utöver en trevligare miljö är den största behållningen är att få lära känna sina grannar.


Varmt välkomna!


publicerat 2018-04-17

Målning radhusen

Radhusen målades utvädnigt under hösten 2017. I maj 2018 ska även plåtdetaljerna målas.


publicerat 2018-04-17

Genomgång värmesystemet

Inventering av elementens skick har genomförts utifrån enkät under mars månad. Om du missat svara på denna men har problem med elementen eller inomhusklimatet så kontakta vicevärden. Nästa steg är att byta trasiga ventielr och termostater och under vintern 2019 justera flödet och balansen för att få en jämnare och energieffektivare värmeförbrukning. Knivsta kommuns energirådgivare kommer hjälpa till med denna optimering.


publicerat 2018-04-17

Grannsamverkan

Gransammverkan har under hösten 2017 startat i radhusområdet. Hela området är skyltat. Meddela gärna era grannar om ni ska vara borta.


publicerat 2018-04-17

Uppförda staket

Ett staket har satts upp mellan husen Högåsvägen 23 och 27. Syftet är att styra gångtrafik till och från Högåsskolan genom Brf Hasselbacken till våra gångvägar istället för över våra grönytor. Styrelsen överväger att i stället sätta ett staket längst gång-/cykelvägen mot grönytan bakom hus 23 och 27.

Publicerat 2018-04-17

Städdag i föreningen, Obs Nytt  datum


2017-05-02


Lördagen den 5:e maj ska vi genomföra vår gemensamma städdag. Alla boende i området är välkomna att hjälpa till.

Vi samlas vid kvarterslokalen kl. 10.00. På schemat står sedvanlig städning av föreningens ytor mm, men även vissa mindre arbeten på lekplatser mm. Kom gärna med ytterligare förslag på förbättringar som kan vara lämpliga att genomföra då.

Vi avslutar arbetet med välförtjänt grillning och gemenskap kl. 13.

Parkering

2016-03-01

Arbete med att ordna flera P-platser i närheten av Högåsv. 29 är slutfört


Rensning av övergivna cyklar

2014-03-25

För att rensa och snygga upp våra omgivningar och cykelrum fortsätter vi arbetet med att rensa upp bland övergivna cyklar mm. I god tid innan detta sätter vi på en tydlig lapp på cyklar som kan vara övergivna.


Om du fått en märkningslapp på din cykel, så ta bara bort lappen före den 9 Maj, så vet vi att cykeln inte är övergiven. På städdagen hjälps vi sedan åt gemensamt att flytta de cyklar som fortfarande har märkningen kvar.


Alla cyklar som förs bort kommer att förvaras i låst utrymme, för att ge alla en skälig möjlighet att höra av sig om man saknar och vill ha tillbaka cykeln. För mer information, kontakta vicevärdsexpeditionen.


Parkering

2013-03-12

Just nu finns det flera lediga P-platser och garage, kontakta vicevärden på expiditionens öppetider för mer info.

Byte av vicevärd

2015-01-01 Staffan Falk är vår nya vicevärd och vi tackar Dick Fernström för hans insats.


Ny layout på hemsidan

2012-08-26

Hemsidan har setts över och reviderats.

Uppdaterad styrelse

2016-03-14

Kontaktuppgifter mm. för den aktuella styrelsen är nu uppdaterad på hemsidan och kommer i samtliga portar.

© Brf Hasselbacken 2013 | styrelsen@brf-hasselbacken.se | Vicevärdsexpeditionen: Högåsvägen 1, 741 41 Knivsta