Händelser

Föreningsdag 2022
lördag 14 maj 10.00

Samling vid kvartersgården Högåsvägen 15

Föreningen bjuder på enkel förtäring

Årsstämma 2022

Tid: Torsdagen den 17 februari kl 19,00

Plats: Kvartersgården.

Föreningsdag 2021

lördagen den 8 maj 2021 10:00.

Vi hjälps då åt och ser över vår närmiljö. Vi samlas vid kvarterslokalen och går igenom vad som behöver
göras. Kom med oömma kläder. Enklare förtäring bjuds på.

Halva avgiften i maj 2021

Med bibehållen låg ränta fortsätter föreningen göra överskott.
Därför har styrelsen beslutat att både göra extra amorteringar av
föreningens lån, men även att dra av halva månadsavgiften för
maj för alla medlemmar.

Årsstämma 2021

Med anledning av rådande pandemi och rekommenderade restriktioner
vad gäller folksamlingar har föreningens styrelse beslutat, med stöd av
Lag 2020:198 27§, att årsstämman detta år genomförs den 18 februari
2021 utan deltagande av föreningsmedlemmar i stämmolokalen.

Samtliga föreningsmedlemmar ges möjlighet att ta ställning till
föreningens årsredovisning, revisionsberättelse samt till styrelsens och
valberedningens förslag genom poströstning innan stämman hålls.


Resultat av poströstningen

Halva avgiften i april 2020

Under räkenskapsåret 2018/2019 har föreningen gjort ett överskott. Därför har styrelsen beslutat att göra en extra amortering på föreningens lån samt dra av halva avgiften för april månad för alla medlemmar. 

Värmesystem:

På gång under 2020. Både genomgång av alla element och justering av balansen av värmen mellan olika slingor i olika hus. 

Parkering

Just nu har vi 2 lediga laddstolpar för el-bilar att hyra

Kontakta vicevärden

Com Hem play grund

Från och med mars 2020 ingår även Com Hem play grund för alla medlemmar. Dett gör att man kan se på TV via datorn eller mobilen. För att ta del av Com Hem play grund behöver man registrera sig på https://www.comhem.se/tv/play-abonnemangsfritt

publicerat 2020-03-05

Analoga kanaler slutar sändas 26e maj

De analoga kanalerna som ingår i föreningens grundutbud slutar sändas 26e maj 2020. De digitala kanalerna fortsätter sändas på som tidigare. För de allra flesta som idag en TV där man kan se de digitala kanalerna, så kommer man kunna fortsätta se på TV utan några åtgärder. Har man däremot en TV som endast klarar analoga kanaler behöver man köpa till en digitalbox om man inte redan har någon. Observera att inga nya abbonemang behöver tecknas för att ha åtkomst till det digitala grundutbudet. De digitala kanalerna som ingår redovisas under fliken Bredband/TV/Telefoni under boendeinformation. 

publicerat 2020-03-05

Regler för renovering

Ska du renovera din bostadsrätt? Nu finns det en checklista under fliken boendeinformation, renovering.

publicerat 2020-03-05

Årsstämman

Årstämman hölls enligt planerat den 13e februari 2020. Det var en trevlig stämning och konstruktiva diskussioner. Ny styrelse valdes och kan ses under fliken kontakt.

publicerat 2020-02-18

Årsstämma 13 februari 2020

Kallelse till årsstämma med dagordning och årsredovisning har gått ut till alla brevlådor. Årsstämman hålls torsdagen 13 februari i Kvarterslokalen.


publicerat 2020-01-22

Halva avgiften i april 2020

Under räkenskapsåret 2018/2019 har föreningen gjort ett överskott. Därför har styrelsen beslutat att göra en extra amortering på föreningens lån samt dra av halva avgiften för april månad för alla medlemmar. Detta kommer synas på kommande avi.


publicerat 2020-01-09

Föreningsdag inplanerad 11e maj

Föreningsdagen är inplanerad 11e maj. Informationsutskick kommer när det närmar sig. Om det är någonting särskilt du vill att vi bör fixa med under dagen så maila till styrelsen@brf-hasselbacken.se


publicerat 2019-03-09

Årsstämma

Årstämman hölls den 21a februari. Se den nya styrelsen under Kontakt.


publicerat 2019-03-09

Halva avgiften i januari 2019

Under räkenskapsåret 2017/2018 har föreningen gjort ett överskott. Därför har styrelsen beslutat att göra en extra amortering på föreningens lån samt dra av halva januariavgiften för alla medlemmar, som kanske märkts på senaste avin.


publicerat 2018-12-12

Avgift vid andrahandsuthyrning

Enligt de nya stadgarna som röstades igenom under året har föreningen rätt att ta ut 10% av ett prisbasbelopp för de som hyr ut i andra hand. Avgiften gäller per år och motsvarar i dagsläget 4650kr. Avgiften kommer tas ut för alla nya avtal och förlängningar som skrivs from 20190101.


publicerat 2018-12-12

Extra hjälp med bredband/TV och telefoni

Är det någon som behöver hjälp med TV, bredband eller telefoni som orsakats av det nya avtalet med Com Hem så finns vår vicevärd Staffan tillgänglig att hjälpa till. Kontaktuppgifter finns under kontaktuppgifter och i trappuppgångarna.


publicerat 2018-12-12

Motioner årsstämma

Sista dagen för att lämna in motioner till årsstämman är söndagen 2a december 2018. Motioner lämnas in skriftligt till expeditionen eller via mail till styrelsen.publicerat 2018-11-11

TV och internet

Kollektiva avtalet med Comhem började gälla 1/11-2018. Den 8/11 var tekniker på plats och hjälpte de som behövde. Till och med 2019-01-26 kommer grundutbud på TV att kunna utnyttjas från både Telia och Comhem. Därefter kommer endast Comhems grundutbud tillhandahållas av föreningen. Läs mer under Bredband/TV/Telefonipublicerat 2018-11-11

Aktivera kollektivt bredband.

Varje medlem behöver själv aktivera bredbandstjänsten hos Comhem för att komma igång med det bredbandet som kommer ingå i avgiften. Information har gått ut i brevlådor. Läs mer här.publicerat 2018-08-23

Bredband ingår i månadsavgiften.

Gruppavtal för kollektivt bredband är tecknat med Comhem. Startas 1/11 2018. Information har gått ut i brevlåder. Läs mer här.publicerat 2018-07-08


Målning radhusen

Radhusen målades utvädnigt under hösten 2017. I maj 2018 ska även plåtdetaljerna målas.


publicerat 2018-04-17